page view image

Grieg in Bergen - Håkonshallen - NOVO Quartet

Informasjon
event image

Kaya Kato Møller, violin

Nikolai Vasili Nedergaard, violin
Daniel Sledzinski, viola

Signe Ebstrup Bitsch, celloPROGRAM

C. Nielsen  (1865-1931)
Strykekvartett Op 5 nr. 2 i f moll

 

P. Glass (1937)
Strykekvartett nr. 2 “Company”

 

R. Schumann (1810-1856)
Strykekvartett Op 41 nr 3


NOVO QUARTET

Blandt de mest ettertraktede unge ensembler i Danmark har NOVO Quartet, etter fem års dedikert arbeide, allerede høstet annerkjennelse ved flere prestisjefylte internasjonale konkurranser. 

Nylig vant de både førsteplassen og fire andre priser ved Geneva International Music Competition 2023. Dessuten ble de utvalgt av Statens Kunstfond til karriereprogrammet 'Den Unge Kunstneriske Elite' 2024-26. Tidligere på året vant de førsteplassen samt publikumsprisen ved Irene Steels-Wilsing International String Quartet Competition i Heidelberg, samt andreplassen ved Carl Nielsen International Chamber Music Competition i København.

De første fire år hadde kvartetten Tim Frederiksen som mentor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I øyeblikket er de innskrevet i programmer både på Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, som en del av det prestisjefylte kammermusikprogram ECMA, samt på École Normale de Musique de Paris. Her mottar de mentorstøtte fra Johannes Meissl og Quatuor Modigliani. I tillegg har kvartetten gjort seg nytte av musikalsk veiledning fra annerkjente kunstnere som medlemmer av Alban Berg Quartet, Artemis Quartet, Quatuor Ebene, Jerusalem Quartet og Den Danske Strygekvartet. Hvert av disse reise- og læringsopphold under forskjellige undervisere har beriket gruppen med ikke bare musikalsk dyktighet, men også verdifulle kulturelle perspektiver og internasjonal erfaring.

NOVO Quartet har vært aktive på både danske og internasjonale scener, fra Kina til USA, fra Sveits til Grønland. De har medvirket i flere radioprogrammer og samarbeidet med anerkjente kunstnere som pianistene Alexander Lonquich og Per Tengstrand, cellisten Andreas Brantelid, hornisten Felix Klieser samt en rekke ensembler, herunder Dreamers’ Circus, Quatuor Modigliani og Jerusalem Quartet.

NOVO’s ungdommelige ånd og kreative tilgang har ført til en bredt spekter av prosjekter. De arrangerer bl.a. sin egen kammermusikkserie, "Across Chamber Music Series," som sikter mot å skape musikk på tvers av grenser i samarbeid med andre unge kammermusikere. De har også samarbeidet med nålevende danske komponister – et særligt samarbeid med komponisten Mette Nielsen resulterte i kvartettens debutalbum, "Frozen Moments," utgitt sommeren 2023.

Mens klassisk musik forblir deres primære fokus, har NOVO Quartet også utforsket spennende samarbeid med jazz- og popmusikere. Deres seneste prosjekt med tøymerket "UNIQLO" understreker deres engasjement i å utforske innovative og uventede kryssningsfelt mellom musikk og forskjellige andre kunstformer.

Et særligt kjennetegn ved NOVO Quartet er det sterke vennskapelige bånd i ensemblet, - gjensidig respekt, omsorg og humor definerer ikke kun den personlige kjemi mellem medlemmene, men også deres musikalske identitet og utstråling på scenen. Dette skinner klart frem i kvartettens opptredener, som er preget av en høy grad av samspill og dyp kontakt med musikken.


Among the most in-demand young ensembles in Denmark, the NOVO Quartet has already earned recognition from several prestigious international competitions after five years of dedicated work. Most recently, they won both the first prize and four other awards at the Geneva International Music Competition 2023. Furthermore, they got selected by The Danish Arts Foundation for ‘The Young Artistic Elite’ program 2024-26. Earlier in the year, they were awarded the first prize along with the audience award at the Irene Steels-Wilsing International String Quartet Competition in Heidelberg, as well as the second prize at the Carl Nielsen International Chamber Music Competition in Copenhagen.

The starting point for the NOVO Quartet to get familiar with the art of chamber music was from the guidance of Tim Frederiksen at Royal Danish Academy of Music. Frederiksen planted a deep and meaningful love for the string quartet genre within the young ensemble. Following four years with Frederiksen as a mentor, the NOVO Quartet took the next step by studying at the University of Music and Performing Arts Vienna as part of the prestigious European Chamber Music Academy. Furthermore, they are proud to be a part of the "Elite Program" at École Normale de Musique de Paris "Alfred Cortot", further enriching their musical education. Additionally, the quartet has benefited from musical guidance from renowned artists such as members of the Alban Berg Quartet, Artemis Quartet, Quatuor Ébène, Jerusalem Quartet, Quatuor Modigliani, and the Danish String Quartet.

The NOVO Quartet has been active on both Danish and international stages, from China to the USA, from Switzerland to Greenland. They have participated in several radio programs and collaborated with acclaimed artists such as pianists Alexander Lonquich and Per Tengstrand, cellist Andreas Brantelid, horn player Felix Klieser, as well as a range of ensembles including Dreamers’ Circus, Quatuor Modigliani, and Jerusalem Quartet.

The youthful spirit and creative approach of the NOVO Quartet have led to a wide range of projects. Apart from their performances, they host their own festival, "Across Chamber Music Series," aiming to create music across borders in collaboration with fellow young chamber musicians. They have also collaborated with contemporary Danish composers, fostering a deep curiosity in the process behind music creation. A collaboration with composer Mette Nielsen resulted in the quartet's debut album, "Frozen Moments," released in the summer of 2023.

While classical music remains their primary focus, the NOVO Quartet has also explored exciting collaborations with jazz and pop musicians. Their recent collaboration with the fashion brand "UNIQLO" underscores their commitment to exploring innovative and unexpected intersections between music and different art forms.

The special trait of the NOVO Quartet is the strong bond of friendship within the ensemble - mutual respect, care for each other, and humor do not only define the personal chemistry among the members but also shape their musical identity and stage presence. Their strong bond, both musically and personally, shines through in their performances, characterized by unity and a deep emotional resonance with the music they present.
håkons grieg festival chamber music kammermusikk bergen concert classical klassisk strykekvartett novo