page view image

Grieg in Bergen - Håkonshallen - EDVARD GRIEG KORET

Informasjon
event image

Et kammerkor i en klasse for seg!


A Chamber Choir in a Class of its own!


Program

 Edvard Grieg (1843-1907)
 Ave maris stella EG150                                            

To brune Øjne     (E. G. arr. P. Robinson)                                                                           Fra Hjertets Melodier Op 5  No 1 (Tekst: H.C. Andersen)

En Svan

Fra Seks dikt av Henrik Ibsen op.25 No 2 (1876)

Vandring i Skoven  (E.G. arr. Jonathan Rathbone)

Fra 9 Sanger, op.18  No 1 (1869) (Tekst: H.C.Andersen)

Våren  (Spring)   (E.G. arr. D Hansford)
(Tekst: A.O.Vinje)

Harald Sæverud (1897-1992)
Sjå soli på Anaripigg (Tekst: Embret Hougen 

Thomas Beck (1899-1963)
Kvite vengjer (Tekst: Olav Nygard)

David Wikander (1884-1955)
Kung Liljekonvalje (Tekst: Gustav Fröding)

Marianne Reidarsdatter Eriksen (1971-)
V: dåm from Etter Regnfallet (Text: Hilde Myklebust )

Roderick Williams (1965- )
Du var vinden /Tekst: Olav H Hauge)

Torstein Aargaard Nilsen (1964-)
Fra Fem Elementer No.1: Ild - No.5: Tre
(Text: Malin Kjelsrud)

Edvard Grieg (1843-1907)
Gavotte   (E.G. arr. Jonathan Rathbone)

No.3 from Holberg Suite, Op.40

Herbert Murrill (1909-1952)
O mistress mine (Text: William Shakespeare)

Ward Swingle (1927–2015)
It was a lover and his lass (Text: William Shakespeare)

Jerome Kern (1885–1945)
All the things you are (Arr.: Ward Swingle)
(Tekst: Oscar Hammerstein II ) 

John Tams (arr. Jonathan Rathbone)
Pull down, lads                                                        

Jaakko Mäntyjärvi (1963-)
El Hambo                                                                  

Edvard Grieg Vokalensemble (EGV) er Vestlandets ledende profesjonelle vokalensemble og består av åtte faste sangere under musikalsk ledelse av Paul Robinson. Edvard Grieg Vokalensemble utgjør sammen med 8-24 faste gjestesangere også det større kammerkoret, Edvard Grieg Kor (EGK) under Musikalsk ledelse av sjefdirigent Edward Gardner OBE. I tillegg til den travle spilleplanen er EGV/EGK også den profesjonelle kjernen i operakoret til Bergen Nasjonale Opera og det symfoniske koret til Bergen Filharmoniske Orkester.

Edvard Grieg Vokalensemble har de siste årene oppnådd anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt gjennom sine opptredener med Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester. Koret har vunnet prestisjetunge Gramophone-priser, inkludert 'Årets innspilling' med Bergen Filharmoniske Orkester, og debuterte i 2023 på BBC-proms i Royal Albert Hall, London. EGV har hatt en stor katalog med nye verk og arrangementer komponert spesielt for dem av ledende komponister inkludert Marianne Reidarsdatter Eriksen, Torstein Aagaard-Nilsen, Kim André Arnesen, Jonathan Rathbone, Roderick Williams og David Lang. EGV samarbeider jevnlig med andre ledende ensembler, inkludert Voces8, Barokkanerne, Manchester Camerata og Barokksolistene og har oppnådd kritikerroste for sin innspilling på Chandos, 'Edvard Grieg Kor synger Grieg'. Edvard Grieg Vokalensemble er ensemble in residence ved Royal Northern College of Music i Manchester, og også resident ensemble på Troldhaugen, hjemmet til Edvard Grieg.

Edvard Griegs korstiftelse (Stiftelsen Edvard Grieg Korene) er en av Norges største korbedrifter ledet av de to profesjonelle korene Edvard Grieg Vokalensemble, og Edvard Grieg Kor. Stiftelsen driver 7 barnekor, med totalt mer enn 200 sangere i alderen 6–26 år som deltar i ukentlige øvinger og en full forestillingsplan gjennom hele skoleåret, noe som gir unge sangere verdifulle muligheter til å opptre sammen med profesjonelle sangere, musikere og dirigenter på høyeste faglige nivå.


Edvard Grieg Vokalensemble (EGV) is Western Norway’s leading professional vocal ensemble and is composed of eight permanent singers under the Musical Direction of Paul Robinson. Edvard Grieg Vokalensemble together with 8-24 regular guest singers also form the larger chamber choir, Edvard Grieg Kor (EGK) under the Musical Direction of Chief Conductor Edward Gardner OBE.  In addition to their busy performing schedule, EGV/EGK are also the professional core of the opera chorus for Bergen National Opera and the symphonic choir of the Bergen Philharmonic Orchestra.

In recent years, Edvard Grieg Vokalensemble has achieved recognition both nationally and internationally through their performances with Bergen National Opera and Bergen Philharmonic Orchestra. The choir has won prestigious Gramophone awards, including 'Recording of the year' with the Bergen Philharmonic Orchestra, and in 2023 made their debut at the BBC proms in the Royal Albert Hall, London. EGV has had a large catalogue of new works and arrangements composed especially for them by leading composers including Marianne Reidarsdatter Eriksen, Torstein Aagaard-Nilsen, Kim André Arnesen, Jonathan Rathbone, Roderick Williams and David Lang.  EGV collaborates regularly with other leading ensembles including Voces8, Barokkanerne, Manchester Camerata and Barokksolistene and has achieved critical acclaim for its recording on Chandos, 'Edvard Grieg Kor sings Grieg' . Edvard Grieg Vokalensemble is ensemble in residence at the at the Royal Northern College of Music in Manchester, and also the resident ensemble at Troldhaugen, the home of Edvard Grieg.

The Edvard Grieg Choral Foundation (Stiftelsen Edvard Grieg Korene) is one of Norway’s largest choral enterprises led by the two professional choirs Edvard Grieg Vocal Ensemble, and Edvard Grieg Kor. The foundation operates 7 children's choirs, with a total of more than 200 singers aged 6–26 participating in weekly rehearsals and a full performance schedule throughout the school year, giving young singers valuable opportunities to perform alongside professional singers, musicians, and conductors at the highest professional level.

bergen håkonshallen festival kammermusikk grieg concert

Restriksjoner

Kjøpte billetter refunderes ikke / Tickets not refundable